Module Advies en rapportage

Vereiste voorkennis

Module Beroepsziekten

Accreditatiepunten

6

Duur

1 dag

Prijs

295,- (excl. btw)

Inschrijven

Inleiding

We gaan het geleerde in de praktijk brengen: de voorbereiding, consultvoering en advisering, waarbij de bronnen van Volandis een belangrijke rol spelen. Denk aan de beoordeling biometrie, PBM gebruik, adviesbladen, kennisbronnen e.d.

Daarnaast spelen ook de vervolgacties een belangrijke rol inclusief de overdracht aan de DIA-adviseur. We voeren ook het PAGO uit. Van voorbereiding tot en met de rapportage aan de werknemer en aan de werkgever. Dit doen we aan de hand van casuïstiek uit de praktijk, middels een gecertificeerde trainingsacteur en het daadwerkelijk voeren van het consult.

De uiteindelijke rapportage presenteren we aan elkaar. Dit kan je als inspiratie meenemen voor je eigen praktijk. Ook is dit het eindproduct van de opleiding en wordt het door de collega’s beoordeeld. Een belangrijke bijvangst is dat we met elkaar komen tot de optimale uitvoering van de PAGO.  

Lesprogramma

Hier lees je daar meer over.

Direct naar