Module Biometrie en klinische vaardigheden

Vereiste voorkennis

Module Risico’s in de Bouw & Infra

Accreditatiepunten

6

Duur

1 dag

Prijs

295,- (excl. btw)

Inschrijven

Inleiding

Om gezondheidsrisico’s, medische klachten en beroepsziekten te kunnen vaststellen is een goede diagnostiek noodzakelijk. Kennis hebben van de biometrie interpretatie en (screenend) lichamelijk onderzoek, en het kunnen interpreteren is dan ook een belangrijk onderdeel voor de arts tijdens de PAGO.

De basis is kennis van de anatomie van het bewegingsapparaat om het te kunnen toepassen in het lichamelijk onderzoek. In deze module worden de basisconcepten van het bewegingsapparaat behandeld. Het lichamelijk onderzoek wordt gedemonstreerd en geoefend. Hierbij ligt het accent op de meest voorkomende beroepsziekten in de sector.

Je wordt geacht middels zelfstudie / e-learning de (geaccrediteerde) modules ECG zonder klachten, uitvoering en beoordeling spirometrie, beroepsgebonden longziekten en evt. audiometrie te  volgen.

De infectieziekten vallen buiten deze opleiding

Lesprogramma

Lees hier het lesprogramma.

Direct naar