Module Risico’s in de Bouw & Infra


Vereiste voorkennis

Introductie Bouw & Infra en Volandis

Accreditatiepunten

12

Duur

2 dagen

Prijs

295,- per dag (excl. btw)

Inschrijven

RI&E

Het doel van een Risico Inventarisatie en- Evaluatie (RI&E) is het signaleren en beschrijven van de veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen een bedrijf of organisatie. De RI&E is daarmee de basis van het arbobeleid dat moet worden vastgelegd in een plan van aanpak met maatregelen om risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken. De RI&E vormt ook de basis voor adviezen aan de werkgever over de wenselijkheid en inhoud van aanstellingskeuringen en PAGO/PMO. Bij individuele adviezen over arbeidsre-integratie kan ook van de RI&E gebruik worden gemaakt. In deze praktijkopdracht gaat het om het beoordelen of een RI&E nog actueel is. Ook gaat het om het formuleren van adviezen aan de organisatie naar aanleiding van de RI&E.

Arbeidshygiëne en gevaarlijke stoffen

In de bouwsector wordt met chemische/gevaarlijke stoffen gewerkt, waarbij de risico’s kunnen worden onderschat. Ook kortdurende blootstelling kan gezondheidschade veroorzaaken. Het is daarom belangrijk dat de arts alert is op de blootstelling.  De arts is de professional die ziektes en aandoeningen kan vaststellen, en de relatie leggen tussen de blootstelling en de gezondheidseffecten. Kennis van gevaarlijke stoffen en de effecten is hierbij essentieel, met een vertaalslag en interpretatie naar de werksituatie. Ook kennis van het werkveld van de arbeidshygiënist is hierin essentieel, en hoe hierin samen te werken.

In deze module worden de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen toegelicht, en je maakt kennis met de arbeidshygiënische strategie. Belangrijk is dat je vertrouwd wordt gemaakt met de basisprincipes en dat je kan bijdragen aan de risico herkenning, zowel bij de werkplek als op het spreekuur.

Fysieke belasting

Fysieke belasting is een belangrijke oorzaak van het ontstaan van klachten en beroepsziektes. We gaan in 1 dag in op de volgende onderwerpen;

  • Hoe kijk je naar fysiek werk: Analyse werk
  • Hoe bewegen medewerkers in het werk: Analyse bewegen
  • Effect van het werk op belasting en overbelasting
  • Trainen van arbeidsmotoriek
  • Slim werken en gebruik van hulpmiddelen

Dit zal op een locatie in het werkveld plaatsvinden.

Lesprogramma

lees hier het lesprogramma.

Direct naar