Bouwarts opleidingstraject

De opleiding Bouwarts bestaat uit 5 cursusmodules. Schrijf je in op alle 5 modules binnen hetzelfde traject.  Klik op hieronder voor meer informatie of via het submenu van Bouwarts. 

Modules

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor gemotiveerde (bedrijfs)artsen die werkzaam zijn, of willen werken in de bouw en infrasector.

Leerdoelen

Tijdens de opleiding ga je je verdiepen in de praktijk van de bouw en infra sector en wordt je uiteindelijk erkent door Volandis als bouwarts voor de uitvoering van de preventiezorg.

Je leert het preventiepakket en de Volandis toolbox voor de bedrijfsarts kennen. De instrumenten zijn ontwikkeld om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en te beperken. Ook leer je de vervolgacties van het pakket kennen, zodat je gericht kan doorverwijzen naar de DIA adviseur (duurzaam inzetbaarheids adviseur), een collega arbo-professional of hulpverlener. Als basis leer je de bouwkundige principes (van bouwrijp maken tot opleverig object) en de cultuur van sector.

Je leert om in de bedrijfsgeneeskundige cyclus te denken en te werken; van risico naar aandoening en adviezen ter preventie.

Aan het einde van de opleiding ben je bekend met de verschillende fasen van deze cyclus, en hebt hier mee leren werken. Denk aan een werkplek onderzoek, de toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie specifiek voor de bouw, de arbeidshygiënische strategie,  en je leert de gezondheidseffecten van de meest voorkomende gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. De laatste ja je middels een workshop leren herkennen.

De biometrische kennis en het onderzoek van het bewegingsapparaat wordt geactualiseerd en  gedoceerd middels e-learning.  Het practicum gegeven door een sportarts. Vervolgens bespreken docenten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten / Poli mens en arbeid de meest voorkomende bouwgerelateerde beroepsziekten. Uiteindelijk wordt het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) in praktijk besproken, en hoe te adviseren aan werknemer als werkgever.

Onderwijsvorm

De leerstof wordt behandeld in de vorm van interactieve colleges, presentaties, online college, e-learning modules, workshop en een practicum. Het onderwijs wordt gegeven door medewerkers van Volandis  (ergonoom, arbeidshygiënist, veiligheidskundige, bedrijfsarts) en externe deskundigen (bouwkundige, ergonoom, bewegingswetenschapper, bedrijfsarts, sportarts).

Locaties

De locaties zijn de bouwschool, Bouw & Infrapark Harderwijk en een bouwplaats.

Klik op de module om je in te schrijven: