Module intro Bouw & Infra en Volandis

Zelfstudie -e-learning

 • ECG / ECG zonder klachten
 • Beroepsgebonden longziekten
 • CASPIR cursus online
 • Audiometrie cursus

Lesprogramma

 • Kennismaken -  introductie
 • Belang van preventie voor de sector: Interactief interview Directeur Volandis - Directeur Groot Bouwbedrijf – MKB;
 • IPZ-pakket (update) Volandis
 • Kennismaking sector Bouw en Infra; het proces van bouwrijp maken tot het oplevering.
 • Lunch
 • Vervolg: Kennismaking sector Bouw en Infra; van bouwrijp maken tot oplevering
 • Toelichting opdracht: werkplekonderzoek Bouwplaats – NVAB richtlijn

Direct naar